Vodárenský průmysl

Naše společnost se zabývá především rekonstrukcemi stávajících nebo realizací zcela nových vodohospodářských staveb. Při samotné práci zajišťujeme nejen realizaci technologických celků, jako jsou dodávka a montáž strojů a zařízení či montáže potrubních tras, ale i provedení všech stavebních části díla.

 

Čistírny odpadních vod
a kanalizace

Čistírna odpadních vod je složitý, stavebně technologický celek, který musí splňovat všechny náležitosti související s dodržením zákonných předpisů a s environmántální politikou.

Pro výstavbu čistírny odpadních vod je nezbytné obsáhlé know-how v různých specializovaných profesích. Každá ČOV je navržena zcela individuálně, podle specifických vlastností odpadních vod a požadavků investora.

Poskytujeme veškerý servis od analýzy proveditelnosti přes konstrukci a výstavbu ČOV až po následnou údržbu a garanční prohlídky. Specializujeme se také na rekonstrukce čistíren odpadních vod nebo její technologické modernizace, a to i za jejich provozu. 

 

 

Úpravny vod a vodovody

Úkolem úpravny vody je upravovat surovou vodu z vodních zdrojů tak, aby splňovala veškeré, zákonem stanovené limity. Ať se jedná o povrchovovu vodu nebo vodu z vrtů, je třeba ji nějakým způsobem upravit, než se dostane ke koncovému spotřebiteli.

Vzhledem k rozdílným vlastnostem surových vod je nezbytné přizpůsobit technologii úpravny tak, aby se bezpečně vypořádala s výkyvy a změnami kvality i kvantity vod.

Úpravny pitné vody dokážeme zrealizovat v rámci kompletní dodávky, ale provádíme i parciální dodávky, úpravy nebo modernizace jednotlivých stupňů čistícího procesu.

Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni tato zařízení také provozovat. 

 

 

Vodojemy a čerpací stanice

Součástí každého vodárenského systému jsou vodojemy a čerpací stanice. Specializujeme se na dodávky technologických celků, rekonstrukce a modernizace vodojemů a čerpacích stanic pro různé typy vody a kapalin.

Klademe důraz na optimalizaci energetických, prostorových a provozních nároků spolu s individuálními požadavky investora.

  • kompletace dodávky
  • montáž
  • komplexní vyzkoušení
  • uvedení do provozu
  • záruční i pozáruční servis