Montáže strojních zařízení

 

 • čistíren odpadních vod (ČOV)
 • úpraven vod (ÚV)
 • čerpacích stanic (ČS)
 • domovních ČOV pro 4 až 50 EO
 • armaturních komor a vodojemů
 • hygienického zabezpečení vody
 • ochran výtlačných řádů
 • modernizace a rekonstrukce stávajících provozů
 • rozvody a svařování potrubí
 • montáže armatur a strojních zařížení 
 • montáže vzduchotechniky
 • montáže (předvýroba) potrubních systémů
 • montáže (předvýroba) konstrukcí
 • montáže (demontáže) jednotlivých zařízení a tech. celků
 • montáže (předvýroba) nádrží a tanků
 • svařování plastů (PPR, PE, PP)
 • svařování metodou TIG, CO2, WIG, MIG, MAG, MMA
 • lepené spoje (PVC)
 • orbitální svařování