AT stanice Lšelín

Usazení a dopojení potrubí AT stanice.